Hieronder volgt nog wat praktische informatie:

Pedagogische plan:

Ik werk volgens het pedagogisch beleidsplan met de volgende vier basisdoelen:

- Bieden van emotionele veiligheid,

- Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich naar aard en aanleg,

- Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen,

- Overdragen van normen en waarden.

 

Veiligheid:

Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich daarom inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK).
Inschrijven in het personenregister kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Daarna wordt dagelijks gecontroleerd of iemand geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Dit is de continue screening.

Ik en mijn vrouw zijn beiden in het bezit van een VOG en staan dus ingeschreven in het personen register kinderopvang met continue screening. 

Ook is er de jaarlijkse veiligheidskeuring bij ons in huis. Dit zodat de veiligheid gewaarborgd is en ik hier ook alert op blijf.

 

Tevens werk ik met een overdrachtsschriftje, waar ik in het kort de dag van uw kind beschrijf. Dit zodat als er bijzonderheden zijn dit makkelijker terug te halen is. Denk bijvoorbeeld aan voedingstijden, slaapjes, eten enz. Mondeling overleg is er natuurlijk ook.

 

Aanvragen kinderopvangtoeslag:

Ik ben aangesloten bij viaviela 

Een erkend geregistreerd gastouderbureau met een landelijke dekking, waardoor ik voldoe aan de eisen van de wet kinderopvang. Middels mijn LRK nummer kunt u dan ook kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst wat aantrekkelijk is omdat u daarmee een deel van de opvangkosten vergoed kan krijgen. De hoogte is afhankelijk van uw (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen.


Op de website van de Belastingdienst staat een rekenmodule waarmee u eenvoudig kunt uitrekenen of en hoeveel Kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.
Doe hier de Proefberekening Kinderopvangtoeslag